Preloader image

Välkommen till Decomp!

|

Om oss

Värt att veta

Digitalisering

Decomp arbetar med digitalisering för företag i olika branscher och erbjuder att tillsammans ta fram och utveckla lösningar som uppfyller krav och behov för dagens och framtida standard.

Logistik

Digitalisering inom logistik är vår fokus och där vi ser att det största behovet finns för att förbättra. RTLS är en lösning vi har utvecklat och är ett orderhanteringssystem för truckar.

Läs mer här!

Förstudie

Vi erbjuder förstudier till en fast kostnad där vi mäter b.la effektivitet och flöde inom produktion och logistik, efter insamlad data så presenterar vi aktuell status och eventuella förbättringar som kan göras.

Vi utvecklar i .NET och C#

#C# #.NET #VS

RTLS

Logistiksystem

RTLS är ett webbaserat orderhanteringssystem för att digitalisera, effektivisera och vidareutveckla truckkörning och logistik.
Systemet är utvecklat för att anpassas efter ett företags logistiska behov. Den kan användas manuellt eller kopplas mot befintliga system och kan även köras på äldre operativsystem.
Några av resultaten som systemet ger tillbaka är i form av beläggning på truckar, pallhantering och orderhantering vilket ger möjligheter till en bättre planering och effektivisering.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer info eller boka tid för en demonstration.


Bra att veta!

Klienterna som truckarna använder kan antingen köras via 4G nät eller Wifi. Saknas ett strukturerat Wifi nät så erbjuder vi möjligheten att bygga ett eller vidareutveckla det befintliga.